De ce studiezi la noi

Facultatea a dezvoltat de-a lungul timpului mai multe parteneriate cu firme precum: Schaeffler România, Preh, Waters, Miele etc. Studenții au posibilitatea să învețe să creeze și să lucreze cu produse și tehnologii inovatoare.
Studenții au posibilitatea să studieze timp de un semestru sau chiar un an întreg, în cadrul mobilităților Erasmus, la una dintre cele 26 de universități partenere din Europa, din țări precum: Spania, Italia, Franța, Grecia etc.

SUSȚINEM PERFORMANȚA

Universitatea Transilvania din Brașov le oferă studenților 10 tipuri de burse. Studenții cu rezultate academice remarcabile și tinerii implicați în viața comunității primesc burse din partea Universității – „Bursa de excelență a Universității Transilvania din Brașov”, în valoare de 3.000 de lei și „Bursa internship student-campus”.
Sunt premiați și stimulați șefii de promoție ai liceelor care devin studenții noștri, sunt premiați șefii de promoție ai programelor noastre de licență, sunt susținuți și încurajați studenții cu dificultăți materiale și cu performanțe deosebite.

În centrul nostru universitar există două mari complexuri studențești – 13 cămine, însumând 4.200 de locuri de cazare (185 - 315 lei/lună). Fiecare complex dispune de o cantină-restaurant. Bazele sportive (teren de fotbal cu nocturnă, 4 săli de sport) sunt deschise în permanență studenților.

Facultatea organizează activități pentru elevii de liceu: expoziții cu realizările studenților facultății; prezentări ale programelor de studii și vizite în spațiile didactice ale facultății; organizarea de ateliere de specialitate în care elevii claselor X-XII se pot familiariza cu specificul programelor noastre de studii (pdf ateliere pentru elevii de liceu) .

Contactați-ne la: f-dpm@unitbv.ro sau tel. 0268473113

de ce2