ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

Situația înscrierilor 9 septembrie 2020

TE POȚI ÎNSCRIE ONLINE LA ADRESA https://apps.unitbv.ro/inscrieri/public/index.php PÂNĂ ÎN 11 SEPTEMBRIE 2021, ORA 13:00.  PENTRU ÎNTREBĂRI SAU PROBLEME, TE RUGĂM SĂ SUNI LA  0742814636.

ESTE IMPORTANT SĂ TRECI ÎN FIȘA DE ÎNSCRIERE TOATE SPECIALIZĂRILE DIN FACULTATE ÎN ORDINEA ÎN CARE DOREȘTI SĂ FII ADMIS.

 

ETAPE PENTRU ÎNSCRIEREA ONLINE LA FACULTATEA DESIGN DE PRODUS ȘI MEDIU

Locuri scoase la concurs în concursul de admitere SEPTEMBRIE 2021:

Afiș admitere DPM septembrie 2021

 Programul de studii  Abreviere  Locuri fără taxă  Locuri fără taxă pentru absolvenți de licee din mediul rural

 Locuri  cu bursă

Români de pretutindeni 

 Locuri cu taxă
 Design industrial  DEIR  8  1  1  6
 Design industrial (în limba engleză)  DEIE  9  0  32
 Ingineria sistemelor de energii regenerabile  ISER  14  1  0  28
  Ingineria designului de produs (în limba engleză) IDPE   18  38
 Ingineria și protecția mediului în industrie  IPMI  24  0  1  8
  Mecatronică  MCTR  32  1  1  11
Optometrie OPTO 1 0  0 31
 Inginerie medicală  IMED  0  1  0  5

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat
Ordinea opțiunilor este importantă, admiterea desfășurându-se după principiul "opțiunea bate media".

La medii egale, departajarea se face pe baza notelor obținute de către candidat la probele scrise susținute la examenul de bacalaureat, în următoarea ordine:

 • 1. Prima notă selectată de către candidat, la înscriere;
 • 2. A doua nota selectată de către candidat, la înscriere;
 • 3. Media anilor de studii din liceu.

Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidații care au un atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de către MEN.

Acte necesare pentru înscriere

 Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an
Informații privind plata taxei de înscriere și a taxei de școlarizare

 Instrucțiuni privind restituirea taxei de înscriere / școlarizare - secțiunea TAXE

              Informații pentru candidații declarați admiși care au ales modulul psihopedagogic (nivel I și II - învățământ cu frecvență) vor fi postate pe pagina web DPPD, în intervalul 1-10 septembrie 2021, la această adresă: https://didactic.unitbv.ro/departamentul-pentru-pregatirea-personalului-didactic/despre-noi

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Concurs de admitere septembrie 2021

Situația înscrierilor 9 septembrie 2020

Documentele necesare pentru înscriere sunt cele prezentate în Ghidul admiterii. Suplimentar, candidatul va încărca un document care să conțină:

 • - o scrisoare de intenție semnată de candidat . Se recomandă ca aceasta să conțină și informații referitoare la intențiile candidatului de dezvoltare profesională și personală prin intermediul programului de studii de masterat vizat;
 • - opțional, copii după alte diplome/certificate/adeverințe care să ateste pregătirea profesională a candidatului (de ex. sesiuni științifice studențești, competiții locale, naționale și internaționale studențești etc.).

Metodologie de admitere la programele de studii de masterat din Facultatea DPM

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 70% media examenului de diplomă / licență
 • 30% media obținută la interviu

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

 • 1. Media anilor de studii din ciclul de licență
 • 2. Nota obținută la proba scrisă din cadrul Examenului de diplomă / licență

       LOCURI SCOASE LA CONCURS ÎN ADMITEREA SEPTEMBRIE 2021 

 Programul de studii  Locuri scoase la concurs  
 Fără taxă Români de pretutindeni, cu bursă  Cu taxă
 Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului 35    7
Sisteme mecatronice pentru industrie  și medicină   13 

 

Tematica pentru admitere

Programare interviu master

Design de produs pentru dezvoltare durabillă și protecțía mediului   -  13 septembrie 2021, ora 16, sala Căsuța Solară            Programare candidați
Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină - 13 septembrie 2021, ora 11, sala DI2                                                                Programare candidați

  
Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

Taxele de înscriere și școlarizare se achită online - detalii aici .

Informații pentru candidații declarați admiși care au ales modulul psihopedagogic (nivel I și II - învățământ cu frecvență) vor fi postate pe pagina web DPPD, în intervalul 1-10 septembrie 2021, la această adresă: https://didactic.unitbv.ro/departamentul-pentru-pregatirea-personalului-didactic/despre-noi

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de diplomă.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie mecanică / Ingineria materialelor / Inginerie și management / Inginerie industrială – 3.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici Sau la casieria din corpul D (str. Universității nr. 1).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro