Despre facultatea de Design de produs și mediu

Facultatea de Design de Produs și Mediu a fost înfiinţată în anul 2010 reunind membri din Catedra Design de Produs şi Robotică şi din Catedra de Chimie, din Universitate. În anul 2011, prin restructurarea universității și aplicarea Legii Educației Naționale nr.1 din 2011 s-a format, în cadrul Facultății de Design de Produs și Mediu, Departamentul de Design de produs, Mecatronică și Mediu prin unirea a trei colective provenind din Catedra de Design de Produs și Robotică, Catedra de Chimie și Catedra de Mecanică fină și Mecatronică.

Cele trei Colective au dezvoltat trei centre de cercetare interdisciplinare, centrate pe designul integrat (concepție, dezvoltare, optimizare şi implementare) de produse High-Tech, cu impact redus asupra mediului: Centrul de cercetare științifică Sisteme de Energii regenerabile și Reciclare și Centrul de cercetare științifică Sisteme mecatronice avansate, Centrul de cercetare științifică: Designul Elementelor și Sistemelor Mecanice.