ADMITERE 2020

ACUM TE POȚI ÎNSCRIE ONLINE LA ADRESA https://apps.unitbv.ro/inscrieri/public/index.php

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE PRIVIND ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Locuri scoase la concurs în concursul de admitere 2020:

Programul de studii   Abreviere Locuri fără taxă 

Locuri pentru absolvenți de licee din mediul rural 

Locuri cu taxă
 Design industrial  DEIR      
 Design industrial (în limba engleză)  DEIE      
 Ingineria sistemelor de energii regenerabile  ISER      
 Ingineria designului de produs (în limba engleză)  IDPE      
Ingineria și protecția mediului în industrie IPMI      
 Mecatronică  MCTR      
 Optometrie  OPTO      
Inginerie medicală IMED      

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat
Ordinea opțiunilor este importantă, admiterea desfășurându-se după principiul "opțiunea bate media".

La medii egale, departajarea se face pe baza notelor obținute de către candidat la probele scrise susținute la examenul de bacalaureat, în următoarea ordine:

 • 1. Prima notă selectată de către candidat, la înscriere;
 • 2. A doua nota selectată de către candidat, la înscriere;
 • 3. Media anilor de studii din liceu.

Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Situația finală a înscrierilor

 Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an
Taxa de școlarizare se achită la casieria din corpul D (str. Universității nr. 1). Program: L-V, 9 – 15

 

             Informații înscriere

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Concurs de admitere

Metodologie de admitere la programele de studii de masterat din Facultatea DPM

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 70% media examenului de diplomă / licență
 • 30% media obținută la interviu

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

 • 1. Media anilor de studii din ciclul de licență
 • 2. Nota obținută la proba scrisă din cadrul examenului de diplomă / licență

       LOCURI SCOASE LA CONCURS ÎN ADMITEREA 2020 

 Programul de studii  Locuri scoase la concurs  
 Fără taxă  Cu taxă
 Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului    
Sisteme mecatronice pentru industrie  și medicină    

 

Tematica pentru admitere 2019

Programare interviu master

Design de produs pentru dezvoltare durabillă și protecțía mediului : 9 septembrie 2019, ora 10.00, Căsuța solară (Colina Universității).  Programare interviu DPDM
Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină: 10 septembrie 2019, ora 9.00, sala GI3.  Programare interviu SMIM

 
Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP - detalii aici .

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de diplomă.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie mecanică / Ingineria materialelor / Inginerie și management / Inginerie industrială – 3.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici Sau la casieria din corpul D (str. Universității nr. 1).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro