SE CONTINUĂ ÎNSCRIERILE în sesiunea septembrie 2019 

Înscrieri: 12 - 13 septembrie 2019, Sala DI2, strada Universității nr. 1.

Locuri scoase la concurs la data de 11 septembrie 2019:

Programul de studii   Abreviere Locuri fără taxă 

Locuri pentru absolvenți de licee din mediul rural 

Locuri cu taxă
 Design industrial  DEIR  3  1  9
 Design industrial (în limba engleză)  DEIE  13 31 
 Ingineria sistemelor de energii regenerabile  ISER  1  31
 Ingineria designului de produs (în limba engleză)  IDPE  20  36
Ingineria și protecția mediului în industrie IPMI 10 8
 Mecatronică  MCTR  0  1  3
 Optometrie  OPTO  0  1  23

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat
Ordinea opțiunilor este importantă, admiterea desfășurându-se după principiul "opțiunea bate media".

La medii egale, departajarea se face pe baza notelor obținute de către candidat la probele scrise susținute la examenul de bacalaureat, în următoarea ordine:

 • 1. Prima notă selectată de către candidat, la înscriere;
 • 2. A doua nota selectată de către candidat, la înscriere;
 • 3. Media anilor de studii din liceu.

Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Situația finală a înscrierilor - septembrie 2019

 Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an
Taxa de școlarizare se achită la casieria din corpul D (str. Universității nr. 1). Program: L-V, 9 – 15

 

             Informații înscriere

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Concurs de admitere

Metodologie de admitere la programele de studii de masterat din Facultatea DPM

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 70% media examenului de diplomă / licență
 • 30% media obținută la interviu

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

 • 1. Media anilor de studii din ciclul de licență
 • 2. Nota obținută la proba scrisă din cadrul examenului de diplomă / licență
 • Înscrierile au loc în amfiteatrul CP4, Colina Universității

       Situația finală a înscrierilor - septembrie 2019

 Programul de studii  Locuri scoase la concurs  - septembrie 2019
 Fără taxă  Cu taxă
 Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului  14  5
Sisteme mecatronice pentru industrie  și medicină  0  7

 

Tematica pentru admitere

Programare interviu master

Design de produs pentru dezvoltare durabillă și protecțía mediului : 9 septembrie 2019, ora 10.00, Căsuța solară (Colina Universității).  Programare interviu DPDM
Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină: 10 septembrie 2019, ora 9.00, sala GI3.  Programare interviu SMIM

 
Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP - detalii aici sau la casieria din corpul D (str. Universității nr. 1).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de diplomă.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie mecanică / Ingineria materialelor / Inginerie și management / Inginerie industrială – 3.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici Sau la casieria din corpul D (str. Universității nr. 1).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro