Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat
Ordinea opțiunilor este importantă, admiterea desfășurându-se după principiul "opțiunea bate media".

La medii egale, departajarea se face pe baza notelor obținute de către candidat la probele scrise susținute la examenul de bacalaureat, în următoarea ordine:

 • 1. Prima notă selectată de către candidat, la înscriere;
 • 2. A doua nota selectată de către candidat, la înscriere;
 • 3. Media anilor de studii din liceu.

Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Înscrieri: 15 - 20 iulie 2019, Amfiteatrul CP4, strada Universității nr. 1.

Situația înscrierilor 

 Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an
Taxa de școlarizare se achită la casieria din corpul D (str. Universității nr. 1). Program: L-V, 9 – 15

 

Număr locuri     Informații înscriere

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Concurs de admitere

Metodologie de admitere la programele de studii de masterat din Facultatea DPM

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 70% media examenului de diplomă / licență
 • 30% media obținută la interviu

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

Tematica pentru admitere

Programare interviu master

Design de produs pentru dezvoltare durabillă și protecțía mediului : 23 iulie 2019.  Programare interviu DPDM
Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină: 22 iulie 2019.  Programare interviu SMIM

 
Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP - detalii aici sau la casieria din corpul D (str. Universității nr. 1).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de diplomă.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie mecanică / Ingineria materialelor / Inginerie și management / Inginerie industrială – 3.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici Sau la casieria din corpul D (str. Universității nr. 1).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro