Informații burse de merit

Bursele de merit se alocă la studenții integraliști, în ordinea descrescătoarea a mediilor, în limita numărului de burse rezultate în urma împărțirii fondului de burse proporțional cu numărul de studenți pentru fiecare  program de studii și an.

Detalii
Sesiune suplimentară

Consiliul Facultății DPM  a aprobat organizarea unei sesiuni suplimentare pentru studentii de la licență în perioada 22 – 28 martie 2021.

Detalii