Burse

Având în vedere modificările legislative, informațiile referitoare la acordarea burselor în anul universitar 2023-2024 vor fi actualizate în curând.

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

 Informații specifice pentru semestrul II al anului universitar 2022-2023

Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

Criteriile de acordare a burselor și de departajare în caz de medii egale

Impărțirea fondului pentru bursele de stimulare a performanței academice se face proporțional cu numărul de studenți pe programe și ani de studii, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material, aprobat în ședința Senatului universității

Bursele sociale se acordă studenților de până 35 ani, iar ordinea de atribuire este:

  • Studenții orfani de unul sau ambii părinți și cei de la casa de copii sau plasament familial (dacă veniturile nu depășesc plafonul)
  • Medical
  • Studenții a căror familie nu a realizat venit peste plafon, in ordinea crescătoare a veniturilor

 

Pentru bursele de merit

  • Bursele de merit se distribuie automat, în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita fondului pentru acest tip de burse.
  • Consiliul Facultății hotărește la fiecare început de semestru criteriile de departajare în cazul mediilor egale, precum și eventuale criterii suplimentare de alocare.