Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

 

Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

Criteriile de acordare a burselor și de departajare în caz de medii egale

Impărțirea fondului de burse se face proporțional cu numărul de studenți pe programe și ani de studii, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material, aprobat în ședința Senatului universității

Pentru bursele sociale ordinea de atribuire :

  • Studenții orfani de ambii părinți și cei de la casa de copii (dacă veniturile propii nu depășesc plafonul)
  • Medical
  • Studenții orfani de 1 părinte sau din plasament familial și a căror familie nu realizează venituri peste plafon
  • Studenții a căror familie nu a realizat venit peste plafon, in ordinea crescătoare a veniturilor

 

Pentru bursele de merit

  • Media minima 8 (opt) (avizată de Consiliul facultății)
  • În ordinea descrescătoare a mediilor
  • Pentru medii egale, media din anul (semestrul) precedent pentru anii mari sau media de la bacalaureat pentru an I