Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

 Informații specifice pentru semestrul I al anului universitar 2023/2024

NOILE CRITERII DE BURSE

Studenții care au depus deja dosar pentru bursă socială, vor completa dosarele conform noilor reglementări.

Criteriile de acordare a burselor și de departajare în caz de medii egale

Impărțirea fondului pentru bursele de stimulare a performanței academice se face proporțional cu numărul de studenți pe programe și ani de studii, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material, aprobat în ședința Senatului universității

Bursele sociale se acordă studenților de până 35 ani, iar ordinea de atribuire este:

  • Studenții orfani de unul sau ambii părinți, cei proveniți din familie monoprentală și cei de la casa de copii sau plasament familial (dacă veniturile nu depășesc plafonul)
  • Medical
  • Studenții a căror familie nu a realizat venit peste plafon, in ordinea crescătoare a veniturilor.
  • VENITURILE VOR FI  VERIFICATE LA ANAF!

 

Pentru bursele de merit

  • Bursele de merit se distribuie automat, în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita fondului pentru acest tip de burse.
  • Consiliul Facultății hotărește la fiecare început de semestru criteriile de departajare în cazul mediilor egale, precum și eventuale criterii suplimentare de alocare.