Rezultate admitere faza I - 24 iulie 2019

Conform Art. 3 din Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși, sunteți obligați ca până la data de 26 iulie să depuneți la dosarul de înscriere actele în original (cei admiși pe locuri bugetate) sau să plătiți prima tranșă din taxa de școlarizare (cei admiși pe locuri cu taxă).

Nerespectarea acestor condiții conduce la eliminarea de pe lista celor admiși și declararea candidatului ca fiind RESPINS în data de 26 iulie după ora 15:00.

Actele în original sau dovada plății primei tranșe din taxa de școlarizare pot fi depuse în sala DI2 (corp D, Colina Universității) în zilele 25 și 26 iulie 2019, în intervalul orar 9:00-15:00.

În cazul imposibilității realizării celor de mai sus, vă rugam sa contactați comisia de admitere pe adresa de e-mail admitere-dpm@unitbv.ro sau la numărul de telefon 0742 81 46 36.

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – olimpici
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – români de pretutindeni

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Design industrial FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Design industrial (în limba engleză) FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Ingineria sistemelor de energii regenerabile FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Ingineria designului de produs (în limba engleză) FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Ingineria și protecția mediului în industrie FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Mecatronică FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Optometrie FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Inginerie Medicală FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI ABSENȚI
CANDIDAȚI RESPINȘI