Rezultate admitere faza I 11 septembrie 2019

 Conform Art. 3 din Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși, sunteți obligați ca până la data de 16 septembrie să depuneți la dosarul de înscriere actele în original (candidații admiși pe locuri fără taxă) sau să plătiți prima tranșă din taxa de școlarizare (candidații admiși pe locuri cu taxă).

Nerespectarea acestor condiții conduce la eliminarea de pe lista celor admiși și declararea candidatului ca fiind RESPINS în data de 16 septembrie după ora 13:00.

Actele în original sau dovada plății primei tranșe din taxa de școlarizare pot fi depuse în sala DI2 (corp D, Colina Universității) în zilele 12, 13 și 16 septembrie 2019, în intervalul orar 9:00-13:00.

În cazul imposibilității realizării celor de mai sus, vă rugam sa contactați comisia de admitere pe adresa de e-mail admitere-dpm@unitbv.ro sau la numărul de telefon 0742 81 46 36.

MASTERAT învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – olimpici
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – români de pretutindeni

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI ABSENȚI
CANDIDAȚI RESPINȘI