Georgeta Lucia DUMITRESCU

Profesor universitar doctor
Departamentul de Design de Produs, Mecatronică și Mediu
Facultatea de Design de Produs și Mediu

Contact:

B-dul/Str. Universității nr. 1, Brașov, Romania
Corp F, sala FI9
Tel./Fax: +40 268 473003
E-mail: lucia.d@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • bioprocese utilizate in decontaminarea factorilor de mediu,
  • adezivi și agenți de bioprotecție a lemnului,
  • reciclarea deșeurilor de biomasă,
  • biocombustibili,
  • biofertilizatori

Publicații (selectie)

  • Manciulea, I., Dumitrescu, L., Bogatu, C., Draghici, C., Lucaci, D., Compost Based on Biomass Wastes Used as Biofertilizers or as Sorbents, in Visa I., Duta, A. (Eds.), Nearly Zero Energy Communities, Springer Proceedings in Energy, Springer International Publishing AG, 2018, 566-585.
  • Manciulea, I., Bogatu C., Dumitrescu, L., Draghici, C., Cu2+ Removal from Wastewaters by Using Compost as Sorbent, Environmental Engineering and Management Journal, 16(4), 2017, 779-792.
  • Manciulea, I., Coman, Gh., Tica, R., Dumitrescu, L., Badea, M., Teste Grila de Chimie Organica, Ediția a II-a revizuită și completată, ISBN 978-606-19-0881-3, Editura Universitǎţii Transilvania Braşov, 308 pg., 2017.
  • Matei, A, Dumitrescu, L. Cernica I, Tucureanu V, Mihalache, I, Bita Danila I, Manciulea, I., Study of the influence of capping agents on the structural and optical properties of ZnO nanostructures .J. of Optoelectronics and Advanced Materials Vol. 17, No. 7-8, July – August, p. 952 – 957, 2015.
  • Tuduce, Traistaru, A., A., Sandu, I., C., A., Timar, C., Dumitrescu, L., Sandu, I. SEM-EDX, Water Absorption, and Wetting Capability Studies on Evaluation of the Influence of Nano-Zinc Oxide as Additive to Paraloid B72 Solutions Used for Wooden Artifacts Consolidation. Microscopy Rersearch and Technique, 76, 209–218, 2013.