Proiect Rose ProDPM-STUDENT

Denumirea proiectului: Programe pentru Dezvoltarea personală și creșterea Performanțelor academice în scopul Menținerii calității de STUDENT - ProDPM-STUDENT
 
Nr. proiect: Acord de grant 70/SGU/NC/I
 
Coordonator UTBV: Prof.dr.ing. Codruța Ileana Jaliu, Facultatea de Design de produs și mediu
 
Perioada de implementare: 11.12.2017 – 30.09.2021
 
Descrierea proiectului: 
Reducerea ratei de abandon și creșterea numărului de absolvenți de învățământ terțiar constituie priorități la nivelul Facultății de Design de produs și mediu. Ca urmare, obiectivul general al proiectului ProDPM-STUDENT îl constituie proiectarea și implementarea de programe pentru creșterea performanțelor academice și dezvoltarea personală în scopul menținerii calității de student la Facultatea de Design de produs și mediu. Activitățile organizate în cadrul proiectului au în vedere:
- creșterea performanțelor profesionale ale studenților (a ratei de promovare) prin programe remediale care au drept scop acoperirea lacunelor cu care vin din învățământul preuniversitar și parcurgerea curriculei disciplinelor din planul de învățământ al anului I; programele remediale sunt planificate săptămânal, în pachete de câte 2 ore, în concordanță cu orarul studenților; 
- organizarea de activități de consiliere și dezvoltare personală și eficientizarea programelor de îndrumare și tutorat, care să permită integrarea mai facilă în mediul universitar, atât din punct de vedere social, cât și educațional, reducerea ratei de abandon dar și creșterea performanțelor și a promovabilității; 
- organizarea de activități de consiliere și orientare profesională pentru o cunoaștere a pieței muncii și o corelare a abilităților și obiectivelor proprii cu domeniile de pregătire profesională; studenții efectuează vizite de studii la companii locale și naționale, completează caietul studentului pentru orientarea în carieră, care conține o colecție de fișe de lucru.  
Grupul țintă vizat în proiect pentru întreaga perioadă de implementare este estimat la 400 de studenți înmatriculați în anul I din cadrul programelor de studii de licență coordonate de facultate și care se încadrează în categoria studenților cu risc ridicat de abandon școlar. 
Echipa proiectului este formată, în principal, din cadre didactice de la Facultatea de Design de produs și mediu și Facultatea de Psihologie și științele educației, dar și din personal de instruire pentru activitățile remediale - cadre didactice din universitate. 
 
Resursele financiare necesare pentru derularea eficientă a proiectului pe toată perioada de implementare sunt de 681720 lei.