Informații pentru admitere

admitere

Depunerea actelor în original: Colina Universității, amfiteatrul CP4
Contact: admitere-dpm@unitbv.ro sau f-dpm@unitbv.ro; Tel. 0742814636 sau 0268473113

 

ADMITERE 2020

Situația înscrierilor 9 septembrie 2020

TE POȚI ÎNSCRIE ONLINE LA ADRESA https://apps.unitbv.ro/inscrieri/public/index.php ÎN PERIOADA 7 - 10 SEPTEMBRIE 2020.  PENTRU ÎNTREBĂRI SAU PROBLEME, TE RUGĂM SĂ SUNI LA  0268473113.

ESTE IMPORTANT SĂ TRECI ÎN FIȘA DE ÎNSCRIERE TOATE SPECIALIZĂRILE DIN FACULTATE ÎN ORDINEA ÎN CARE DOREȘTI SĂ FII ADMIS.

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE PRIVIND ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

ETAPE PENTRU ÎNSCRIEREA ONLINE LA FACULTATEA DESIGN DE PRODUS ȘI MEDIU

Locuri scoase la concurs în concursul de admitere SEPTEMBRIE 2020:

Afiș admitere DPM septembrie 2020

Programul de studii   Abreviere Locuri fără taxă 

Locuri  absolvenți de licee din mediul rural 

Locuri  Români de pretutindeni, cu bursă

Locuri cetățeni țări terțe UE cu bursă

Locuri cetățeni țări terțe UE

CPV

Locuri cu taxă
 Design industrial  DEIR 1 2 0  5
 Design industrial (în limba engleză)  DEIE 12  0 0  32
 Ingineria sistemelor de energii regenerabile  ISER 10  0 0 34 
 Ingineria designului de produs (în limba engleză)  IDPE  21  0 0 0  37
Ingineria și protecția mediului în industrie IPMI 31 0 0  9
 Mecatronică  MCTR 13 0 0  7
 Optometrie  OPTO  2  1 0 29 
Inginerie medicală IMED  1  0 0  0  0

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat
Ordinea opțiunilor este importantă, admiterea desfășurându-se după principiul "opțiunea bate media".

La medii egale, departajarea se face pe baza notelor obținute de către candidat la probele scrise susținute la examenul de bacalaureat, în următoarea ordine:

 • 1. Prima notă selectată de către candidat, la înscriere;
 • 2. A doua nota selectată de către candidat, la înscriere;
 • 3. Media anilor de studii din liceu.

Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidații care au un atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de către MEN.

 Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an
Informații privind plata taxei de înscriere și a taxei de școlarizare

 

             

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Concurs de admitere septembrie 2020

Situația înscrierilor 9 septembrie 2020

Documentele necesare pentru înscriere sunt cele prezentate în Ghidul admiterii. Suplimentar, candidatul va încărca un document care să conțină:

 • - o scrisoare de intenție semnată de candidat . Se recomandă ca aceasta să conțină și informații referitoare la intențiile candidatului de dezvoltare profesională și personală prin intermediul programului de studii de masterat vizat;
 • - opțional, copii după alte diplome/certificate/adeverințe care să ateste pregătirea profesională a candidatului (de ex. sesiuni științifice studențești, competiții locale, naționale și internaționale studențești etc.).

Metodologie de admitere la programele de studii de masterat din Facultatea DPM

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 70% media examenului de diplomă / licență
 • 30% media obținută la interviu

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

 • 1. Media anilor de studii din ciclul de licență
 • 2. Media examenului de diplomă / licență

       LOCURI SCOASE LA CONCURS ÎN ADMITEREA SEPTEMBRIE 2020 

 Programul de studii  Locuri scoase la concurs  
 Fără taxă Fără taxă pentru cetățeni din tări terțe UE  Cu taxă
 Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului 30     8
Sisteme mecatronice pentru industrie  și medicină   15 

 

Tematica pentru admitere

Programare interviu master

Design de produs pentru dezvoltare durabillă și protecțía mediului   - 11 septembrie 2020, ora 17.30, Informații conectare DPDM       Programare candidați
Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină - 11 septembrie 2020, ora 18.00 Informații conectare SMIM                         Programare candidați

  
Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

Taxele de înscriere și școlarizare se achită online - detalii aici .

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de diplomă.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie mecanică / Ingineria materialelor / Inginerie și management / Inginerie industrială – 3.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici Sau la casieria din corpul D (str. Universității nr. 1).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro