Rezultate admitere faza I 13 septembrie 2023

PERIOADA PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI: 14 - 15 septembrie 2023, orele 9:00 - 13:00, sala DI2, str. Universității nr. 1. 

CONFIRMAREA UNUI LOC FĂRĂ TAXĂ

 

CONFIRMAREA UNUI LOC CU TAXĂ

 

În cazul imposibilității realizării celor de mai sus, vă rugam sa contactați comisia de admitere pe adresa de e-mail admitere-dpm@unitbv.ro sau la numărul de telefon 0742 81 46 36.

Dacă confirmarea locului nu este făcută de candidat, este necesară o împuternicire olografă (model împuternicire).

Candidații din Lista de așteptare pot fi declarați admiși în Faza finală  in 18 septembrie 2023, ca urmare a retragerii altor candidați.

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

i
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – români de pretutindeni

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Design industrial FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Design industrial (în limba engleză) FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Ingineria sistemelor de energii regenerabile FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Ingineria și protecția mediului în industrie FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Mecatronică FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Optometrie FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Inginerie Medicală FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE