Rezultate admitere faza I - 22 iulie 2021

CONFIRMAREA UNUI LOC FĂRĂ TAXĂ

  

 

CONFIRMAREA UNUI LOC CU TAXĂ

PERIOADA PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI: 23 - 26 iulie 2021 (inclusiv sâmbătă și duminică), orele 9:00 - 13:00, hol E (corpul E),  str. Universității nr. 1. Accesul în clădire este permis numai cu mască de protecție.

Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, trebuie să încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere prin care solicită AMÂNAREA PÂNĂ LA 01.10.2021 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare.

Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială.

Candidații din Lista de așteptare pot fi declarați admiși în Faza a II-a din 27 iulie 2021, ca urmare a retragerii altor candidați.

Dacă confirmarea locului nu este făcută de candidat, este necesară o împuternicire olografă (model împuternicire).

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – olimpici
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – români de pretutindeni

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Design industrial FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Design industrial (în limba engleză) FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Ingineria sistemelor de energii regenerabile FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Ingineria designului de produs (în limba engleză) FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Ingineria și protecția mediului în industrie FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Mecatronică FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Optometrie FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Inginerie Medicală FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI ABSENȚI
CANDIDAȚI RESPINȘI