Rezultate admitere faza II - 27 iulie 2021

 

CONFIRMAREA UNUI LOC FĂRĂ TAXĂ

 

CONFIRMAREA UNUI LOC CU TAXĂ

 

PERIOADA PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI: 27 - 29 iulie 2021, orele  9:00 - 13:00,   corp  D, sala DI2, str. Universității nr. 1. Accesul în clădire este permis numai cu mască de protecție.

Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, trebuie să încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere prin care solicită AMÂNAREA PÂNĂ LA 01.10.2021 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare.

Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială.

Candidații din Lista de așteptare pot fi declarați admiși în Faza  finală din 29 iulie 2021, ca urmare a retragerii altor candidați.

Dacă confirmarea locului nu este făcută de candidat, este necesară o împuternicire olografă (model împuternicire).

Candidații care în faza I au ocupat un loc cu taxă, iar în faza a II-a au ajuns pe un loc bugetat, pot solicita retragerea primei tranșe din taxa de școlarizare printr-o cerere depusă la comisia de admitere.

Instrucțiuni privind restituirea taxei de înscriere / școlarizare - secțiunea TAXE

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – olimpici
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – români de pretutindeni

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Design industrial FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Design industrial (în limba engleză) FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Ingineria sistemelor de energii regenerabile FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Ingineria designului de produs (în limba engleză) FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Ingineria și protecția mediului în industrie FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Mecatronică FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Optometrie FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Inginerie Medicală FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR AFLAȚI ÎN LISTELE DE AȘTEPTARE: Dacă doriți să fiți menținuți în competiție la generarea listelor finale (29 iulie 2021), trebuie să bifați OBLIGATORIU căsuța "Participare admitere faza finală" din contul dumneavoastră de admitere. Bifarea se poate face numai în intervalul 27.07.2021  - 29.07.2021, ora 13.00.

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI RESPINȘI