Rezultate admitere faza II - 26 iulie 2024

 

CONFIRMAREA UNUI LOC FĂRĂ TAXĂ

 

CONFIRMAREA UNUI LOC CU TAXĂ

 

PERIOADA PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI: 26 - 29 iulie 2024, orele  9:00 - 13:00,   corp  D, sala DI2, str. Universității nr. 1. 

Candidații care sunt orfani de ambii părinți și au vârsta sub 26 ani sau care provin din centrele de plasament, declarați admiși pe locuri cu taxă, pot opta pentru amânarea plății acesteia dacă încărcă în aplicația de admitere, în câmpul Dovadă de plată,  documentele care atestă apartenența la una dintre categoriile de mai sus.

Candidații din Lista de așteptare pot fi declarați admiși în Faza  a III-a din 27 iulie 2023, ca urmare a retragerii altor candidați. 

Dacă confirmarea locului nu este făcută de candidat, este necesară o împuternicire olografă (model împuternicire).

Candidații care în faza I au ocupat un loc cu taxă, iar în faza a II-a au ajuns pe un loc bugetat, pot solicita retragerea primei tranșe din taxa de școlarizare printr-o cerere transmisă la comisia de admitere.

Instrucțiuni privind restituirea taxei de înscriere / școlarizare - secțiunea TAXE

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică


CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – români de pretutindeni

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Design industrial FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Design industrial (în limba engleză) FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Ingineria sistemelor de energii regenerabile FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Ingineria și protecția mediului în industrie FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Mecatronică FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Optometrie FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Inginerie medicală FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

IMPORTANT pentru candidații declarați admiși la opțiunea, 2, 3 etc. din fișa de înscriere și candidații din lista de așteptare: pe măsură ce se desfășoară fazele admiterii (https://admitere.unitbv.ro/informatii-licenta/facultatea-de-design-de-produs-si-mediu/calendarul-admiterii.html), unii candidați care au fost declarați admiși la F-DPM nu se prezintă cu actele în original la facultate și eliberează locuri. În această situație, în faza următoare, programul informatic reia procedura repartizării candidaților pe programe de studii. Candidații care într-o fază anterioară se găseau, de exemplu la opțiunea 3 din fișa lor de înscriere, pot urca la opțiunea 2 sau 1, iar cei din lista de așteptare pot fi admiși la un program de studii aflat în opțiunile exprimate în fișă.
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI RESPINȘI