Rezultate admitere faza finală septembrie 18 septembrie 2023

 

PERIOADA PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI: 19 septembrie 2023, orele 9:00 - 13:00, sala DI2, str. Universității nr. 1. 

CONFIRMAREA UNUI LOC FĂRĂ TAXĂ

 

CONFIRMAREA UNUI LOC CU TAXĂ

 

MASTERAT învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

Management integrat de mediu FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ

CANDIDAȚI ABSENȚI