Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului profesor Ion Vișa

În data de 10.05.2019, la Universitatea ”Gheorghe Asachi” din Iași, a avut loc festivitatea de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului profesor Ion Vișa.

În Laudatio au fost evidențiate realizările domnului Ion Vișa în domeniul Ingineriei Mecanice, cu precădere în sub-domeniile Mecanisme și Sisteme de Energii Regenerabile, concretizate prin peste 250 de lucrări publicate în jurnale de specialitate, 35 de granturi cu finanțare națională și internațională coordonate, 19 brevete de invenție și 14 propuneri de brevete aflate în evaluare. La finalul documentului elaborat de Comisia de Analiză se menționează: „Având în vedere întreaga activitate s-a hotărât, în unanimitate, să se supună Senatului Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, propunerea de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. ing. Ion Vișa. Luând în considerare remarcabila activitate desfășurată pe multiple planuri, rezultatele deosebite obținute în domeniile științific, educațional, de management și în activitatea socială, precum și importantele relații pe care le-a dezvoltat cu Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, comisia de specialiști propune, în unanimitate, acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al TUIAȘI”

În discursul său intitulat Promovarea de noi direcții în educație și cercetare și învățământul superior din România, Prof. Ion Vișa a evidențiat nevoia de flexibilitate dublată de calitate în învățământul superior actual, alături de permanenta ancorare în demersul de dezvoltare al cunoașterii, atât la nivelul studenților cât și în domeniul extinderii și aprofundării domeniilor de cercetare științifică care formează fundamentul dezvoltării durabile.