Instruirea tinerilor cercetători cu privire la dezvoltarea abilităților și responsabilităților pentru lucrul în echipă 

22 mai 2024

În data de 22 Mai 2024 a avut loc evenimentul intitulat Instruirea tinerilor cercetători cu privire la dezvoltarea abilităților și responsabilităților pentru lucrul în echipă organizat în cadrul Facultății Design de Produs și Mediu. Evenimentul s-a desfășurat pe Colina Universității, Corp G, sala GI3 în intervalul orar 17.20 – 18.00 și a avut un număr de 35 de participanți (masteranzi, doctodanzi și cadre didactice).

În cadrul evenimentului doamna prof.univ.dr.ing., dr. marketing Angela REPANOVICI a prezentat principalele aspecte care trebuiesc avute în vedere în formarea, conducerea și dezvoltarea unei echipe de lucru. Au fost prezentate exemple concrete privind impedimentele care pot afecta activitatea într-o echipă precum și modalitățile prin care acestea pot fi atenuate sau chiar eliminate. La final participanții au adresat o serie de întrebări privind probleme specifice care apar în desfășurarea activităților în echipă precum și alte aspecte de interes pentru cei care doresc să dezvolte proiecte de cercetare.