Achitarea taxei de școlarizare

Biroul Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Brașov a aprobat, în ședința din data de 19.01.2018, prelungirea termenului de plată a primei tranșe din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2017 – 2018 până la data de 19 februarie 2018.

Detalii
Condiții de recuperare laboratoare

Începând cu anul universitar 2017-2018, studenții Facultății DPM pot recupera maxim 2 ședințe de laborator / proiect în sesiunea de restanțe din septembrie, contra cost.

Detalii
Acordare gratuitate transport feroviar

Începând cu data de 1 februarie 2017, studenții români și străini înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență – licență, master, doctorat - în instituțiile de învățământ superior acreditate din România beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor.

Detalii