Acordare gratuitate transport feroviar

Începând cu data de 1 februarie 2017, studenții români și străini înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență – licență, master, doctorat - în instituțiile de învățământ superior acreditate din România beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor.

Eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite (biletelor de călătorie), cât şi a abonamentelor lunare gratuite pentru studenți, se face în baza legitimației de student pentru reducere la transport, şi a unui act de identitate.