Condiții de recuperare laboratoare

Începând cu anul universitar 2017-2018, studenții Facultății DPM pot recupera maxim 2 ședințe de laborator / proiect în sesiunea de restanțe din septembrie, contra cost.

Dacă numărul absențelor este mai mare, restul de ședințe pot fi recuperate în anul universitar următor, în semestrul în care se derulează disciplina, împreună cu următoarea promoție (Hotărârea Consiliului Facultății nr. 31).