Achitarea taxei de școlarizare

Biroul Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Brașov a aprobat, în ședința din data de 19.01.2018, prelungirea termenului de plată a primei tranșe din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2017 – 2018 până la data de 19 februarie 2018.

Consiliul de Administrație al Universității Transilvania din Brașov a aprobat, în ședința din data de 02.04.2018, prelungirea termenului de plată a taxei de școlarizare pentru studenții cu taxă care au făcut dovada parțială a plății taxei de școlarizare  până la data de 29 mai 2018. Studenții cu taxă, care până la data de 20 aprilie 2018 nu fac dovada achitării taxei de școlarizare pentru anul universitar 2017/2018, vor fi exmatriculați începând cu data de 23 aprilie 2018.

Taxa se achită la casieria de pe colina universității, corp D. Copiile după chitanțe se vor depune la decanatul facultății.

Tranșa a doua din taxa de școlarizare se va achita până la data de 30 martie 2018.

Taxa anuală stabilită este în valoare de: 2.800 lei