Predarea proiectului de diplomă / lucrării de disertație

Proiectul de diplomă sau lucrarea de disertație  se predă la secretarul comisiei de examinare în conformitate cu calendarul atașat. 

Studenții vor preda separat de proiect: fișa proiectului / lucrării, fișa preliminară, fișa de apreciere a lucrării completată de cadrul didactic coordonator și CD-ul care conține lucrarea, desenele și cele trei fișe semnate și scanate.  

Planificarea predării lucrării