Suplimente diplomă

Suplimentele la diplomă pentru absolvenții ciclului de licență, care au susținut examenul de absolvire în sesiunea iulie 2017, pot fi ridicate de la Decanat.