Burse

Informații despre burse pentru anul universitar 2019 – 2020.

 

  • Pentru anul universitar 2019-2020 se stabilește valoarea netă de 1263 lei referința pentru evaluarea dosarelor de bursă socială depuse de studenți.
  • Termen depunere dosare: 10 octombrie 2019
  • Pentru bursa ocazională, limita pentru venitul pe membru de familie este 947,25 lei. Cei care se încadrează în această limită, și NU au aplicat pentru bursă socială pot depune dosarele pentru bursă ocazională la Decanat până în data de 20 noiembrie 2019.

Acte necesare 

Cerere bursă socială

Cerere bursă socială - pe motiv medical