Inscrierea la examenul de finalizare studii

Pentru înscrierea la examenul de finalizare studii absolvenții vor depune la Secretariatul facultății în perioada 5-25 iunie 2019 următoarele acte.

Puteți descărca Cererea de înscriere Declaratie privind originalitatea Declarația pe propie răspundere (Informare-consimțământ prelucrare date)

Proiectul de diplomă sau lucrarea de disertație  se predă la secretarul comisiei de examinare în conformitate cu calendarul atașat. (cu cel putin 10 zile înainte de data la care este programata începerea examenului de finalizare a studiilor conform Regulamentului). ATENȚIE!   Proiectele de diplomă respinse de conducătorul stiintific au ca urmare neprezentarea candidatilor respectivi la sustinerea examenului de finalizare a studiilor.

Studenții vor preda separat de proiect: fișa proiectului / lucrării, fișa preliminară, fișa de apreciere a lucrării completată de cadrul didactic coordonator și CD-ul care conține lucrarea, desenele și cele trei fișe semnate și scanate.  

Planificarea predării lucrării