Cazare cămine pe timpul vacanței de vară

 Condițiile de cazare pentru perioada de vacanță sunt următoarele:

 

 I. STUDENȚII CARE FAC PRACTICĂ (conform planului de învățământ)

Acte necesare:  - cerere prin care se solicită un loc de cazare (format tipizat - se găsește la administrația fiecărui cămin)

                          - convenție de practică semnată de  îndrumător practică/decanul facultății;

                          - cazare se va face pe o perioadă de 3 - 4  săptămâni (în funcție de numărul de ore de practică) la tariful din timpul anului universitar.

II. STUDENȚII CARE FAC PRACTICĂ (platită - burse, etc.)  

                                - firmele trimit tabel nominal cu studenții admişi la practică;

                                - studenții vor fi cazați în cămin până în data de 13.09.2019;

                                - taxa de cazare este achitată de firmă.

                          

III. STUDENȚII CARE LUCREAZĂ cu excepția anului terminal LICENȚĂ și MASTER şi cei cu SANCȚIUNI

Acte necesare:  - cerere prin care se solicită un loc de cazare (format tipizat - se găsește la administrația fiecărui cămin) ;

                         - adeverință de la locul de muncă;                     

TERMEN DE DEPUNERE ACTE:  01.07.2019