Examen de finalizare studii - sesiunea februarie 2020

Dosarele de înscriere la examenul de finalizare studii, sesiunea februarie 2020 (6-10.02.2020), se vor depune la Secretariatul facultății în perioada 13-23 ianuarie 2020

Acte necesare 

Cererea de înscriere

Declaratie privind originalitatea

Declarația pe propie răspundere (Informare-consimțământ prelucrare date)

Proiectul de diplomă sau lucrarea de disertație  se predă la secretarul comisiei de examinare cu cel puțin 10 zile înainte de data la care este programată începerea examenului de finalizare a studiilor conform Regulamentului. ATENȚIE!   Proiectele de diplomă respinse de conducătorul științific au ca urmare neprezentarea candidaților respectivi la susținerea examenului de finalizare a studiilor.

Studenții vor preda separat de proiect: fișa proiectului / lucrării, fișa preliminară, fișa de apreciere a lucrării completată de cadrul didactic coordonator și CD-ul care conține lucrarea, desenele și cele trei fișe semnate și scanate.  

Planificare examene finalizare și predare proiect