Plată taxe prin virament bancar

Taxele de școlarizare, respectiv pentru examenele sau laboratoarele restante se pot plăti și prin virament bancar.

Datele necesare sunt următoarele:

 • Beneficiar : UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV
 • CUI : 4317754
 • Cont IBAN : RO08TREZ13120F330500XXXX
 • BIC/SWIFT TREZROBU
 • Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

Detaliile privind plata trebuie sa cuprindă in mod obligatoriu urmatoarele informații :

 • – Numele si prenumele studentului (exact ca în evidențele facultății),
 • – Inițiala tatălui,
 • – Facultatea,
 • – Anul de studiu,
 • – Forma de invatamint (zi, ID,FR),
 • – Tipul taxei (de școlarizare / de repetare examen / de recuperare laborator),
 • – În cazul taxelor de repetare examen sau de recuperare laborator: disciplina pentru care se achită taxa.

 

Dovada plății taxei de școlarizare se va trimite la secretariat, la adresa f-dpm@unitbv.ro.

Taxă de școlarizare: 3500 lei.

Termen achitare tranșa I (50% din total taxă școlarizare): 31 octombrie 2023. Conform hotărârii Biroului Consiliului de Administrație din data de 13.02.2024, termenul se prelungește până la data de 01.04.2024.

Termen achitare tranșa II (restul sumei): 31 martie 2024. 

Dovada achitării taxei pentru repetare examene creditate sau recuperare laborator se va trimite electronic cadrului didactic!

Nu se acceptă plăți prin Revolut!