Plată taxe prin virament bancar

Taxele de școlarizare, respectiv pentru examenele sau laboratoarele restante se pot plăti și prin virament bancar.

Datele necesare sunt următoarele:

 • Beneficiar : UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV
 • CUI : 4317754
 • Cont IBAN : RO08TREZ13120F330500XXXX
 • BIC/SWIFT TREZROBU
 • Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

Detaliile privind plata trebuie sa cuprindă in mod obligatoriu urmatoarele informații :

 • – Numele si prenumele studentului (exact ca în evidențele facultății),
 • – Inițiala tatălui,
 • – Facultatea,
 • – Anul de studiu,
 • – Forma de invatamint (zi, ID,FR),
 • – Tipul taxei (de școlarizare / de repetare examen / de recuperare laborator),
 • – În cazul taxelor de repetare examen sau de recuperare laborator: disciplina pentru care se achită taxa.

 

Dovada plății taxei de școlarizare se va trimite la secretariat, la adresa f-dpm@unitbv.ro.

Taxă de școlarizare: 3500 lei.

Termen achitare tranșa I (50% din total taxă școlarizare): 31 octombrie 2023. Conform hotărârii Consiliului de Administrație din data de 2.04.2024, termenul se prelungește până la data de 8.05.2024.

Termen achitare tranșa II (restul sumei): 31 martie 2024. Conform hotărârii Consiliului de Administrație din data de 15.05.2024, termenul se prelungește până la data de 01.07.2024.

Dovada achitării taxei pentru repetare examene creditate sau recuperare laborator se va trimite electronic cadrului didactic!

Nu se acceptă plăți prin Revolut!