Plată taxe prin virament bancar

Taxele de școlarizare, respectiv pentru examenele sau laboratoarele restante se pot plăti și prin virament bancar.

Datele necesare sunt următoarele:

 • Beneficiar : UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV
 • CUI : 4317754
 • Cont IBAN : RO08TREZ13120F330500XXXX
 • BIC/SWIFT TREZROBU
 • Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

Detaliile privind plata trebuie sa cuprindă in mod obligatoriu urmatoarele informații :

 • – Numele si prenumele studentului (exact ca în evidențele facultății),
 • – Inițiala tatălui,
 • – Facultatea,
 • – Anul de studiu,
 • – Forma de invatamint (zi, ID,FR),
 • – Tipul taxei (de școlarizare / de repetare examen / de recuperare laborator),
 • – În cazul taxelor de repetare examen sau de recuperare laborator: disciplina pentru care se achită taxa.

 

Dovada plății taxei de școlarizare se va trimite la secretariat, la adresa f-dpm@unitbv.ro.

Taxă de școlarizare: 3500 lei.

Termen achitare tranșa I (50% din total taxă școlarizare): 31 octombrie 2022. Conform hotărârii Biroului Consiliului de Administrație din data de 22.02.2023, termenul se prelungește până la data de 01.04.2023.

Termen achitare tranșa II (restul sumei): 1 aprilie 2023. Conform hotărârii Biroului Consiliului de Administrație din data de 29.06.2023, termenul se prelungește până la data de 17.09.2023.

Studenții cu taxă care până la data de 17.09.2023 nu fac dovada achitării taxei integrale de școlarizare, vor fi exmatriculați începând cu data de 18.09.2023, indiferent dacă au avut sau nu activitate în timpul anului universitar.

Dovada achitării taxei pentru repetare examene creditate sau recuperare laborator se va trimite electronic cadrului didactic!

Nu se acceptă plăți prin Revolut!