Informații burse sociale 2020-2021

Informații despre burse pentru anul universitar 2020 – 2021.

  • Pentru anul universitar 2019-2020 se stabilește valoarea netă de 1364 lei referința pentru evaluarea dosarelor de bursă socială depuse de studenți.
  • Lunile de referință: iunie, iulie, august 2020.
  • Termen depunere dosare: 15 octombrie 2020
  • Pentru bursa ocazională, limita pentru venitul pe membru de familie este 1023 lei. Cei care se încadrează în această limită, și NU au aplicat pentru bursă socială pot depune dosarele pentru bursă ocazională la Decanat până la o dată care va fi comunicată ulterior.

Regulament

Acte necesare 

Cerere bursă socială

Cerere bursă socială - pe motiv medical