Informații burse de merit

Bursele de merit se alocă la studenții integraliști, în ordinea descrescătoarea a mediilor, în limita numărului de burse rezultate în urma împărțirii fondului de burse proporțional cu numărul de studenți pentru fiecare  program de studii și an.

Conform Hotărâririi Consiliului de Facultate nr. 29 din data de 23.03.2021, media minimă de intrare în competiție pentru bursele de merit este 8,00 (opt), iar criteriile de departajare în caz de medii egale sunt următoarele: 

  • pentru anul I - media de admitere,
  • pentru anii mari - media pe anul de studiu anterior.

Numărul de burse alocate

 Lista inițială cu studenții beneficiari ai bursei merit pe semestrul II al anului universitar 2020/2021 a fost postată pe intranet, la secțiunea Anunțuri.

Termen depunere contestații: 30.03.2021, ora 13:00

Contestațiile se vor trimite pe mail, la adresa f-dpm@unitbv.ro, de pe contul instituțional de student, într-un fișier atașat mailului (pdf sau jpeg), și vor cuprinde următoarele informații:

  • numele și prenumele studentului,
  • programul de studii și anul de care aparține,
  • motivul/justificarea contestației,
  • semnătura olografă.