Programul EURO 200

Informații referitoare la programul EURO 200 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare de către studenți:

 Venit brut lunar pe membru de familie - max. 250 lei

La stabilirea veniturilor se iau în calcul toate veniturile realizate în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția:

  • alocației de stat,
  • alocației familiale complementare,
  • alocației de susținere pentru familie monoparentală,
  • bugetului personal complementar alocat persoanelor cu handicap,
  • burselor de studii,
  • burselor sociale,
  • precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.

Dosarele se depun la Secretariat, până la data de 31 mai 2021 15 iunie 2021.

Informații și acte necesare

Model cerere