Bursa de excelență Transilvania 2021

În conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material (RAB), Universitatea Transilvania din Braşov va acorda pe bază de competiție de dosare, Bursa de excelență Transilvania – ediția 2021, în valoare de 3000 lei.

Această bursă se acordă din veniturile proprii ale universității, unei singure persoane, student la ciclul de licență sau cel de master.

Desfăşurarea competiției presupune următorul calendar:

  • 2-11.06.2021 – depunerea dosarelor conform Anexa 4 din RAB la Prorectoratul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, camera 107, Rectorat;
  • 14-18.06.2021 – analizarea dosarelor de către comisia de burse pe universitate;
  • 22.06.2021 – anunțarea rezultatelor;
  • 24.06.2021 – premierea festivă a câștigătorului în cadrul Galei Șefilor de promoție.