Examen de disertație - sesiunea vară 2021

Examenele de disertație la Facultatea Design de produs și mediu se vor desfășura în perioada 16-25 iulie 2021.

Dosarele de înscriere la examenul de disertație, sesiunea de vară 2021, se vor trimite electronic la Secretariatul facultății, la adresa f-dpm@unitbv.ro, în perioada 1-8 iulie 2021

Dosarul se va trimite într-un singur document pdf și va cuprinde - în ordinea specificată - următoarele acte:

Documentele vor fi transmise Ia secretariat de pe adresa de e-mail instituțională (…@student.unitbv.ro), într-un mesaj care va fi denumit astfel:

Numele și prenumele absolventului_denumirea prescurtată a programului de studii_DPM_promotia.

Toate documentele vor fi scanate astfel încât sa fie lizibile!

Conform punctului 1.2 aliniatul (2) din Metodologia specifică de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de la Facultatea de Design de produs și mediu, examenul de disertație va consta dintr-o singură probă: prezentarea și susținerea disertației.  

Conform  articolului 18, punctul (12) din Metodologia organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, lucrările se vor depune electronic, în format pdf, prin încărcarea pe platforma de e-learning a universității, cu cel puțin 5 zile înainte de data examenului, într-o secțiune creată special pentru promoția curentă, împreună cu fișa lucrării care va avea semnătura scanată a coordonatorului științific.

ATENȚIE!   Proiectele de disertație respinse de conducătorul științific au ca urmare neprezentarea candidaților respectivi la susținerea examenului de finalizare a studiilor.

Comisii și date de examen disertație

Termene pentru încărcarea lucrărilor pe platformă:

  • DPDM: 14 iulie 2021
  • SMIM: 14 iulie 2021