Examene finalizare studii - sesiunea februarie 2022

Examenele de finalizare studii la Facultatea Design de produs și mediu se vor desfășura în perioada 7-11 februarie 2022.

Dosarele de înscriere la examenul de finalizare studii, sesiunea februarie 2022, se vor trimite electronic la Secretariatul facultății, la adresa f-dpm@unitbv.ro, în perioada 17 - 21 ianuarie 2022

Dosarul se va trimite într-un singur document pdf și va cuprinde - în ordinea specificată - următoarele acte:

Documentele vor fi transmise Ia secretariat de pe adresa de e-mail instituțională (…@student.unitbv.ro), într-un mesaj care va fi denumit astfel:

Numele și prenumele absolventului_denumirea prescurtată a programului de studii_DPM_promotia.

Toate documentele vor fi scanate astfel încât sa fie lizibile!

IMPORTANT! În cazul absolvenților ciclului de licență fotografiile  (2 buc, format ¾, pe hârtie fotografică mată!) se vor depune la secretarul comisiei de examen de diplomă în ziua probei 1 (proba scrisă), cu numele trecut pe verso. (Absolvenții ciclului de master NU trebuie să  depună poze!)

Conform punctului 1.2 aliniatul (1) din Metodologia specifică de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de la Facultatea de Design de produs și mediu, examenul de diplomă va consta din 2 probe:

  • Proba 1: Evaluarea prin probă scrisă a cunoștințelor fundamentale și de specialitate
  • Proba 2: Prezentarea și susținerea proiectului de diplomă.  

Conform  articolului 18, punctul (12) din Metodologia organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, lucrările se vor depune electronic, în format pdf, prin încărcarea pe platforma de e-learning a universității, cu cel puțin 5 zile înainte de data la care este programată proba 1, într-o secțiune creată special pentru promoția curentă, împreună cu fișa lucrării care va avea semnătura scanată a coordonatorului științific.

ATENȚIE!   Proiectele de diplomă respinse de conducătorul științific au ca urmare neprezentarea candidaților respectivi la susținerea examenului de finalizare a studiilor.

Comisii și date de examen