Informații burse semestrul I 2022/2023

Informații burse sociale

  • Pentru anul universitar 2022/2023 se stabilește valoarea netă de 1524 lei (venitul pe membru de familie) referință pentru evaluarea dosarelor de bursă socială depuse de studenți.
  • Lunile de referință: iulie, august, septembrie 2022.
  • Termen depunere dosare: 21 octombrie 2022
  • Dosarele se vor depune la Secretariat, sala DI4, cu programare prealabilă pe mail (f-dpm@unitbv.ro), sau prin telefon (0268-473113, 0711975563). Dacă în lista de acte necesare de mai jos nu se specifică altfel, actele trebuie depuse în original! 

 

Acte necesare 

Cerere bursă socială

Cerere bursă socială - pe motiv medical

 

 Informații burse de merit

  • Bursele de merit se alocă la studenții integraliști, în ordinea descrescătoarea a mediilor, în limita numărului de burse rezultate în urma împărțirii fondului de burse proporțional cu numărul de studenți pentru fiecare  program de studii și an. Pentru anul I se va lua în considerare media de admitere. Aceste burse se alocă automat, deci nu trebuie depusă cerere

 

Alte informații

 Liste inițiale burse 

  • Eventualele contestații vor fi trimise prin mail, de pe adresa instituțională (...@student.unitbv.ro), la adresa f-dpm@unitbv.ropână joi, 10.11.2022, ora 14:00.

    Aceste burse încă nu s-au operat în sistem, deci încă nu apar în conturile personale ale studenților!