Examene finalizare studii - sesiunea februarie 2023

Examenele de finalizare studii la Facultatea Design de produs și mediu se vor desfășura în perioada 6-10 februarie 2023.

Dosarele de înscriere la examenul de finalizare studii, sesiunea februarie 2023, se vor depune la Secretariatul facultății, sala DI4, între orele 9:00-15:00 (cu programare prealabilă pe mail sau prin telefon), în perioada 16 - 20 ianuarie 2023

Acte necesare:

Conform punctului 1.2 aliniatul (1) din Metodologia specifică de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de la Facultatea de Design de produs și mediu, examenul de diplomă va consta din 2 probe:

  • Proba 1: Evaluarea prin probă scrisă a cunoștințelor fundamentale și de specialitate
  • Proba 2: Prezentarea și susținerea proiectului de diplomă.  

Conform  articolului 18, punctul (12) din Metodologia organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitarelucrările se vor depune electronic, în format pdfprin încărcarea pe platforma de e-learning a universității, cu cel puțin 5 zile înainte de data la care este programată proba 1, într-o secțiune creată special pentru promoția curentă, împreună cu fișa lucrării care va avea semnătura scanată a coordonatorului științific.

Termene de încărcare lucrări:

  • DI, ID, IPMI, MT, OPTO, IMED, SMIM: 1 februarie 2023, ora 23:59
  • DPDM:  2 februarie 2023, ora 23:59 

 

ATENȚIE!   Proiectele de diplomă respinse de conducătorul științific au ca urmare neprezentarea candidaților respectivi la susținerea examenului de finalizare a studiilor.

Tematica pentru proba scrisă a fost aprobată în Consiliului Facultății din data de 14.10.2021:  https://dpm.unitbv.ro/images/despre-facultate/Hotarari/2021/Hotarare_CF_nr_37_din_14_10_2021_anexe.pdf

Comisii și date examene