Ridicare diplome - absolvenți 2022

În special în atenția masteranzilor care intră în anul II!

Pașii de urmat pentru a intra în posesia diplomelor sunt următoarele:

  1. Se face programare la rectorat, Biroul de eliberări acte, accesând link-ul: https://programaresecretariat.unitbv.ro/index.php
  2. Se trimite mail la Secretariatul facultății (f-dpm@unitbv.ro) menționând specializarea absolvită, data și ora programării obținute la pasul 1, în vederea programării pentru eliberarea suplimentului la diplomă.
  3. Secretariatul va face programare pentru eliberarea suplimentului în aceeași zi, dar cu o oră mai devreme față de programarea obținută la pasul 1.
  4. În ziua programării se vine mai întâi la Secretariatul facultății (DI4) pentru ridicarea suplimentului, după care se merge la Rectorat pentru ridicarea diplomei.

Actele se eliberează pe baza cărții de identitate!

IMPORTANT! Cei care sunt la master, au obligația să depună la dosar diploma și suplimentul în locul adeverinței de absolvire cu care s-au înscris și care între timp a expirat, pânâ la data de 17 noiembrie 2023!