Rezultate admitere faza II - 25 iulie 2023

 

CONFIRMAREA UNUI LOC FĂRĂ TAXĂ

CONFIRMAREA UNUI LOC CU TAXĂ

PERIOADA PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI: 25 - 27 iulie 2023, orele  9:00 - 13:00,   corp  D, sala DI2, str. Universității nr. 1. 

Candidații care sunt orfani de ambii părinți și au vârsta sub 26 ani sau care provin din centrele de plasament, declarați admiși pe locuri cu taxă, pot opta pentru amânarea plății acesteia dacă încărcă în aplicația de admitere, în câmpul Dovadă de plată,  documentele care atestă apartenența la una dintre categoriile de mai sus.

Candidații din Lista de așteptare pot fi declarați admiși în Faza  a III-a din 27 iulie 2023, ca urmare a retragerii altor candidați. 

Dacă confirmarea locului nu este făcută de candidat, este necesară o împuternicire olografă (model împuternicire).

Candidații care în faza I au ocupat un loc cu taxă, iar în faza a II-a au ajuns pe un loc bugetat, pot solicita retragerea primei tranșe din taxa de școlarizare printr-o cerere transmisă la comisia de admitere.

Instrucțiuni privind restituirea taxei de înscriere / școlarizare - secțiunea TAXE

MASTERAT învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

Management integrat de mediu FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
CANDIDAȚI RESPINȘI