Rezultate admitere faza finală iulie - 1 septembrie 2023

 CONFIRMAREA UNUI LOC FĂRĂ TAXĂ

CONFIRMAREA UNUI LOC CU TAXĂ

PERIOADA PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI – FAZA FINALĂ IULIE1  și 4 septembrie 2023, orele 9:00 - 13:00, sala DI2, corp D, str. Universității nr. 1. 

Date de contact: admitere-dpm@unitbv.ro, Tel. 0742814636

MASTERAT învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

Management integrat de mediu FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI 

CANDIDAȚI RESPINȘI CA URMARE A FINALIZĂRII CONCURSULUI

CANDIDAȚI RETRAȘI


CANDIDAȚI RETRAȘI