Adeverințe absolvire

Adeverințele de absolvire de la TOATE programele de studii (licență și master) pot fi ridicate de la Decanat, în timpul programului de lucru cu studenții.