Adeverințe absolvire + Suplimente diplomă

Suplimentele la diplomă pentru absolvenții care au promovat examenul de finalizare studii în sesiunea de vară 2019 (licență+master), respectiv adeverințele de absolvire pentru cei din promoția 2020, pot fi ridicate de la Decanat - cu programare prealabilă!

Detalii