Formulare tipizate pentru studenți

Studenții care doresc să depună cereri la Secretariat, pot folosi următoarele formulare:

  • Cerere de transfer între grupe - pentru cei care doresc să fie mutați în altă grupă, pe motive întemeiate. Se acceptă doar schimb de locuri între grupe. Termen depunere: 08.10.
  • Cerere reînmatriculare - pentru cei care au fost exmatriculați, și doresc să reia studiile. Se depune până la data de 10.09, împreună cu dovada achitării taxei de reînmatriculare.
  • Cerere întrerupere studii - se poate depune pentru maxim 2 ani universitari, până în data de 20.09.
  • Cerere reluare studii - pentru cei care au beneficiat de întreruperea studiilor și doresc să își continue studiile. Se depune până la data de 20.09.
  • Cerere de înmatriculare în an superior - pentru cei care se înscriu prin admitere, și au obținut anterior credite pe baza cărora înmatricularea se poate face într-un an superior. Se atașează dosarului de admitere, împreună cu o situație școlară care să ateste creditele obținute. 
  • Cerere de prelungire a duratei de școlarizare - pentru cei care doresc repetarea unui an de studiu. Termen depunere: 20.09.
  • Cerere mărire notă - se depune înainte de sesiunea de re-examinări, pentru maxim 2 discipline, cu condiția ca studentul să fie integralist la sfârșitul sesiunii de vară.
  • Cerere retragere - pentru cei care doresc să se retragă de la facultate. 
  • Notă de lichidare - se completează la absolvire / retragere / întrerupere studii.