Examen finalizare studii - sesiunea februarie 2021

Examenele de finalizare studii, sesiunea de iarnă, la Facultatea Design de produs și mediu se vor desfășura în perioada 8-12 februarie 2021.

În conformitate cu precizările din Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, art. 2’ și art. 19 (2’), Consiliul Facultății a aprobat eliminarea probei 1 din examenul de finalizare a studiilor de licență din facultate. Cunoștințele de specialitate vor fi evaluate în cadrul probei 2 – susținerea proiectului de diplomă.

Dosarele de înscriere la examenul de finalizare studii, sesiunea februarie 2021, se vor trimite electronic la Secretariatul facultății , la adresa f-dpm@unitbv.ro în perioada 18-22 ianuarie 2021

Comisii, date de susținere și termene predare lucrări

Acte necesare 

Formulare:

Conform  articolului 18, punctul (10’) din Metodologia organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, lucrările se vor depune electronic, în format pdf, prin încărcarea pe platforma de e-learning a universității, într-o secțiune creată special pentru promoția curentă, iar fișa lucrării care o însoțește va avea semnătura scanată a coordonatorului științific și va fi de asemenea transmisă electronic. La aceeași secțiune se va încărca și consimțământul absolventului privind înregistrarea evaluării, și fișa proiectului.

ATENȚIE!   Proiectele de diplomă respinse de conducătorul științific au ca urmare neprezentarea candidaților respectivi la susținerea examenului de finalizare a studiilor.

 Alte informații privind examenul de finalizare studii