Informații lichidare - adeverințe absolvire

În atenția absolvenților (ciclul de licență+master) care au susținut examenul de finalizare în sesiunea iulie 2021.

Notele de lichidare completate (la pct. I și II) se vor preda la Secretariat în momentul ridicării adeverinței de absolvire, împreună cu carnetul de student și legitimația de călătorie.

La punctul II se va completa: diplomă de bacalaureat, foaie matricolă (+ diplomă de licență și supliment la diplomă pentru absolvenții de master) - și dacă e cazul, alte documente care au fost depuse la dosar în original.

Nu este nevoie de obținerea semnăturilor de la cămine și bibliotecă!

Absolvenții care nu mai au carnetul de student și legitimația, vor da un anunț la un ziar prin care le declară pierdute și nule și vor depune dovada anunțului.

Adeverințele de absolvire se vor în elibera la câteva zile după susținerea proiectului de diplomă, pe baza unor programări prealabile, pe programe de studii, conform tabelului de mai jos.

 Programul de studii: Data: Intervalul orar: 
 DI

 14.07.2021

15.07.2021

14:00-15:00 

11:00-15:00

 DI - în limba engleză   15.07.2021 11:00-15:00 
 ISER  15.07.2021  10:00-11:00
 IPMI, IVD  16.07.2021  13:00-15:00
 MT  12.07.2021 12:00-13:00 
OPTO   12.07.2021 13:00-15:00
IMED 

 14.07.2021

15.07.2021

12:00-14:00 

11:00-15:00

DPDM 27.07.2021  9:00-14:00 
SMIM  28.07.2021 9:00-14:00 

Tabelul se va completa în măsura în care se întorc adeverințele semnate de la Rectorat.

Pentru ridicarea adeverinței în intervalele de mai sus, nu mai este necesară programare prealabilă. Absolvenții care nu se pot prezenta în intervalul stabilit pentru programul de studiu de care aparțin, vor face programare pentru o dată ulterioară, prin mail (f-dpm@unitbv.ro).