Examen de diplomă - sesiunea vară 2023

În atenția absolvenților ciclului de licență!

Examenele de diplomă la Facultatea Design de produs și mediu se vor desfășura în perioada 26 iunie - 9 iulie 2023.

Conform  articolului 17, punctul (2) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, dosarele de înscriere la examenul de finalizare studii, sesiunea de vară 2023, se vor trimite electronic la Secretariatul facultății, la adresa f-dpm@unitbv.ro, în perioada 6 - 12 iunie 2023

Dosarul se va trimite într-un singur document pdf și va cuprinde - în ordinea specificată! - următoarele acte:

Documentele vor fi transmise Ia secretariat de pe adresa de e-mail instituțională (…@student.unitbv.ro).

Pentru o evidență mai ușoară a mailurilor de înscrierie la examenul de finalizare studii, la subiect se va trece

Acte examen diplomă - nume, prenume - program de studii (forma prescurtată) - an absolvire.

Toate documentele vor fi scanate astfel încât sa fie lizibile!

Fotografiile (2 buc, format ¾, pe hârtie fotografică mată!) se  predau la secretarul de comisie, în ziua susținerii probei 1 a examenului de finalizare a studiilor. Pe fiecare fotografie se va trece numele si prenumele.

Conform punctului 1.2 aliniatul (1) din Metodologia specifică de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de la Facultatea de Design de produs și mediu, examenul de diplomă va consta din 2 probe:

  • Proba 1: Evaluarea prin probă scrisă a cunoștințelor fundamentale și de specialitate
  • Proba 2: Prezentarea și susținerea proiectului de diplomă.  

Conform  articolului 17, punctul (12) din Metodologia organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, lucrările se vor depune electronic, în format pdf, prin încărcarea pe platforma de e-learning a universității, cu cel puțin 5 zile înainte de data la care este programată proba 1, într-o secțiune creată special pentru promoția curentă, împreună cu fișa lucrării care va avea semnătura scanată a coordonatorului științific.

ATENȚIE!   Proiectele de diplomă respinse de conducătorul științific au ca urmare neprezentarea candidaților respectivi la susținerea examenului de finalizare a studiilor.

Comisii, date, ore și locații examen diplomă

Termene pentru încărcarea lucrărilor pe platformă:

  • DI: 28 iunie 2023
  • ID: 28 iunie 2023
  • ISER: 29 iunie 2023
  • IPMI: 28 iunie 2023
  • MT: 25 iunie 2023
  • OPTO: 24 iunie 2023
  • IMED: 25 iunie 2023