Examen de disertație - sesiunea vară 2023

În atența absolvenților ciclului de master.

Examenele de disertație la Facultatea Design de produs și mediu se vor desfășura în perioada  17-23 iulie 2023.

INFORMAȚII ÎNSCRIERE

Conform  articolului 17, punctul (2) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitaredosarele de înscriere la examenul de disertație, sesiunea de vară 2023, se vor trimite electronic la Secretariatul facultății, la adresa f-dpm@unitbv.ro, în perioada 26 iunie - 7 iulie 2023

Dosarul se va trimite într-un singur document pdf și va cuprinde - în ordinea specificată! - următoarele acte:

 

Documentele vor fi transmise Ia secretariat de pe adresa de e-mail instituțională (…@student.unitbv.ro).

Pentru o evidență mai ușoară a mailurilor de înscrierie la examenul de finalizare studii, la subiect se va trece

Acte examen disertație - nume, prenume - program de studii (forma prescurtată) - an absolvire.

Toate documentele vor fi scanate astfel încât sa fie lizibile!

INFORMAȚII EXAMEN

Conform punctului 1.2 aliniatul (2) din Metodologia specifică de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de la Facultatea de Design de produs și mediu, examenul de disertație va consta dintr-o singură probă: prezentarea și susținerea disertației.  

Conform  articolului 17, punctul (12) din Metodologia organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, lucrările se vor depune electronic, în format pdf, prin încărcarea pe platforma de e-learning a universității, cu cel puțin 5 zile înainte de data la care este programat examenul, într-o secțiune creată special pentru promoția curentă, împreună cu fișa lucrării care va avea semnătura scanată a coordonatorului științific.

ATENȚIE!   Proiectele de disertație respinse de conducătorul științific au ca urmare neprezentarea candidaților respectivi la susținerea examenului de finalizare a studiilor.

Comisii, date, ore și locații examen de disertație

Termene pentru încărcarea lucrărilor

  • DPDM: 14 iulie 2023
  • SMIM: 12 iulie 2023