Examen de disertație - sesiunea de vară 2024

În atenția absolvenților ciclului de masterat!

Examenele de disertație la Facultatea Design de produs și mediu se vor desfășura în perioada 15 - 19 iulie 2024.

Dosarele de înscriere la examenul de finalizare studii, sesiunea de vară 2024, se vor depune la Secretariatul facultății, în perioada 26 iunie - 5 iulie 2024, în zilele lucrătoare, între orele 8:30-10:00 și 14:00-15:00.

Doar cei care NU se pot prezenta în aceste intervale orare vor face programare individuală pe mail (f-dpm@unitbv.ro) sau telefon (0268 473113 / 0711975563).

Dosarul va cuprinde următoarele acte:

Conform Art.2 aliniatul (2) din Metodologia specifică de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de la Facultatea de Design de produs și mediu, examenul de disertație va consta dintr-o singură probă: Prezentarea și susținerea disertației.  

Conform  articolului 15, punctul (6) din Metodologia specifică de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de la Facultatea de Design de produs și mediu, lucrările se vor depune electronic, în format word și pdf, prin încărcarea pe platforma de e-learning a universității, cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data la care este programată proba 1, într-o secțiune creată special pentru promoția curentă, împreună cu Declarația pe propria răspundere cu privire la autenticitatea și originalitatea conținutului lucrării, semnată și scanată și Raportul de similitudine din Turnitin. La aceeași dată, aceleași documente se încarcă pe platforma de e-learning și în secțiunea Proiect de diplomă / Disertație, creată de conducătorul științific.

ATENȚIE!   Proiectele de disertație respinse de conducătorul științific au ca urmare neprezentarea candidaților respectivi la susținerea examenului de finalizare a studiilor.

Comisii, date, ore și locații examen disertație

Termene pentru încărcarea lucrărilor pe platformă:

  • DPDM: 11 iulie 2024
  • SMIM: 9 iulie 2024
  • MIM: 10 iulie 2024

Informații generale legate de examenul de disertație