Bursa de excelență Transilvania ediția 2019

În conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material (RAB), Universitatea Transilvania din Braşov va acorda pe bază de competiție de dosare, Bursa de excelență Transilvania – ediția 2019, în valoare de 3000 lei.

Detalii