Burse de merit - semestrul II 2021/2022

Bursele de merit se alocă la studenții integraliști, în ordinea descrescătoarea a mediilor pe semestrul I, în limita numărului de burse rezultate în urma împărțirii fondului de burse proporțional cu numărul de studenți pentru fiecare  program de studii și an.

Detalii