Examen de diplomă - sesiunea vară 2020

Examenele de diplomă la Facultatea design de produs și mediu se vor desfășura în perioada 22 iunie - 15 iulie 2020.

În conformitate cu precizările din Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, art. 2’ și art. 19 (2’), Consiliul Facultății a aprobat pentru anul universitar 2019-2020 eliminarea probei 1 din examenul de finalizare a studiilor de licență din facultate. Cunoștințele de specialitate vor fi evaluate în cadrul probei 2 – susținerea proiectului de diplomă.

Dosarele de înscriere la examenul de finalizare studii, sesiunea de vară 2020, se vor trimite electronic la Secretariatul facultății , la adresa f-dpm@unitbv.ro în perioada 25 mai - 5 iunie  2020

Acte necesare 

Formulare:

 

Conform  articolului 18, punctul (10’) din Metodologia organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, în acest an universitar lucrările se vor depune electronic, în format pdf, prin încărcarea pe platforma de e-learning a universității, într-o secțiune creată special pentru promoția curentă, iar fișa lucrării care o însoțește va avea semnătura scanată a coordonatorului științific și va fi de asemenea transmisă electronic. La aceeași secțiune se va încărca și consimțământul absolventului privind înregistrarea evaluării.

Proiectele de diplomă (copertă) împreună cu fișa proiectului și fișa de apreciere a coordonatorului se vor încărca pe platforma, după cum urmează:

  • DI dată susținere 3.07 / data limită încărcare documente 28 iunie
  • ID dată susținere 2.07 / data limită încărcare documente 27 iunie
  • ISER dată susținere 07.07/ data limită încărcare documente 2 iulie
  • IPMI dată susținere 2.07/ data limită încărcare documente 27 iunie
  • MT dată susținere 29.06 / data limită încărcare documente 24 iunie
  • OPTO dată susținere 30.06 / data limită încărcare documente 25 iunie
  • IMED date susținere 2, 3.07 / data limită încărcare documente 27 iunie

 

Comisii și date de examen

ATENȚIE!   Proiectele de diplomă respinse de conducătorul științific au ca urmare neprezentarea candidaților respectivi la susținerea examenului de finalizare a studiilor.